Hedef-1: Daha üretken olmak

Kaliteden ödün vermeden hızlı ve ekonomik olarak üretmeliyiz.

Günümüzde çelik yapı imalatçısı olarak karşılaşılabilecek bir örnek düşünülelim Bu proje Tekla Structures kullanılarak modellenmiş olsun.

 • Profil ve levha kesimlerinin planlanması gerekir.
 • a- Çelik profiller için piyasada kolayca temin edilebilen stok boyları 6 veya 12 m iken yapı elemanları çok farklı boylardadır.
  b- Bunların kesilme sırasında zayiatı azaltmak için teknik birim kesim planlanması yapar. Bu aşamada genellikle de "part list" tablosu kullanılır.
  c- Standart 1D optimizasyon algoritmaları ek olmadığı için bu probleminizi çözer.
  d- Fakat çelik yapının kolon ve kirişler gibi yapı ağırlığının büyük bir çoğunluğunu oluşturan elemanlar genellikle stok boyunun en az %40'dan büyük olduğu yapılarda çok fazla parçanın kullanılamadan elde kalmasına sebep olur.
  e- Bu parçalar stoklanıp uygun bir proje geldiğinde değerlendirilir ya da aynı proje içinde de başka bir parçaya eklenerek kullanılır. Her zaman ek yaparak kullanmak daha ekonomik bir çözümdür ve teknik ofisin işi en az malzeme ile en hızlı üretimi sağlamaktır.
  f- En az malzeme hedeflendiğinde, ek yapılmasında engel bir durum yoksa teknik birim elindeki "part list" bilgisini kullanarak ekli kesim planı hazırlar. Ek yapılan elemanlara, ek noktalarında, o noktaya gelen bir başka yapı elemanı ya da cıvata delikleri yapı modelinden veya teknik çizimlerden kontrol edilir. Yada zaman yetersizliği, iş yoğunluğu gibi nedenlerle kontrol edilmez .

Hedef-2: Daha rekabetçi olmak

Rekabet edemezsek ayakta kalamayız

Rekabetin her geçen gün zorlaştığı günümüz piyasasında proje sahipleri standardı yüksek projeleri en ekonomik şekilde imal ettirmenin yollarını arıyor.

Söz konusu yapı, çelik ise sizin açınızdan maliyeti düşürmenin iki yolu vardır. Kar payından vazgeçmeden maliyeti düşürmenin bir yolu olabilir. Bunu araştırmaya darboğazları tespit ederek başlayalım.

 • Çelik yapının tasarım aşaması
 • İmalat tasarımı iyi yapılmış yapılması ile başlar. Bunun için 3D yapı tasarım yazılımları kullanılır. Böyle uygulamada karşılaşılacak sorunlar 3D yapı modeli üzerinden daha oluşmadan engellenir. Günümüzde Tekla Structures, Autodesk Advance Steel gibi bu konuda uzmanlaşmış yazılımlar vardır.
 • Yapı elemanlarının kesim aşaması (profiller ve levhalar)
 • Kesilecek makine ve sahip olduğun makine parkına göre değişkienlik gösterir. Çelik levhalar oxy-plazma ile çelik levhalara delik açılması zımba, düşey matkap ve düzgün delik açan oxy-plasma, levha kesme + delme makinası gibi çok sayıda farklı yöntem ile yapılabilir. Özellikle profiller metal şerit testere ile kesileceği gibi kesme+delme yapan otomatik CNC makinalar ile de yapılabilir.

  Büyük işler yapan büyük imalatçılara baktığımızda Tekla Structures'ın yapı modelinden elde edilen NC (DSTV) dosyalarını kullanan CNC makineler kullandığını görürüz. Bu firmalar sahip oldukları 3D modeli eksiksiz hatasız ve birebir olarak CNC makinelere ürettirme şansına sahiptirler. Böylece daha az işgücü ile daha ekonomik sonuçlar elde edebilirler. Bu hedefe ulaşmak için kesimin planlanması gerekir.

Hedef-3: Basit ol, hata yapma

İşler ne kadar basitleşirse o işi yapacak o kadar çok kişi bulunur.

Kesimi planlamayı tecrübeli bir usta, teknik ofisten bir mühendis standart bir optimizasyon yazılımı yada kendi beceri ve tecrübesini kullanarak yapabilir.

 • Kesim planlarını nasıl hazırlanmalı?
 • Karar verilmesi gereken konu ek yapılıp yapılmayacağıdır. Ek olmaması halinde standart algoritma verimli olur fakat kesim sonrası kalan parçalar bir projede kullanılabileceği düşünülerek kaydı tutularak saklanmalıdır. Projenin boyutları ile ilişkili olarak kalan parçalar %30'lara çıkabilir. Bu süreç sürdürülebilir olmadığından ek yapmak, ekonomik sonuçlara hedeflendiğinde zorunluluktur diyebiliriz.
 • Ek yapmaya karar verildikten sonra
 • Elde edilecek başarı tamamen kişiye endekslidir. Kesme delme makinesi ile NC dosyaları parçanın orijinal boyutuna göre hazırlandığında ek yapılarak kesilen parçaların elde edilmesi için manuel veri girişi yapılmalıdır. Bu da süreci kişiye bağlı hale getirir ki otomatik makina böylece manuele dönüşür ve yapılan yatırım anlamsızlaşır.

  Sonuç olarak bütün parçaları makine ile kesmek %30'a varan kalan parçaya sebep olurken 24 sat makine çalıştırılabilir. Ek yapıldığında kalan parça olmaz iken makinede aynı verimi almak için 2 ekstra operatöre ihtiyaç duyulur. Söz konusu kesme + delme makinelerinin fiyatının 400.000 € + KDV'den başladığı düşünülürse makine çalıştıkça para kazanacaktır. Bu bir paradokstur.