Building Information Modelling (BIM) ve DSTV öncesinde

Öncelikle BIM'i tanıyalım

Günümüzde çelik yapıların modellenmesinde BIM teknolojisi üzerine kurulu Tekla Structures, Advance Steel, Dlubal, StructSoft, SCIA gibi yazılımlar, 3 boyutlu modelleme yapabilmesi sayesinde birçok problemin projenin tasarım aşamasında çözülmesini sağlamaktadır. Bu sebeple çelik yapı tasarım ofisleri ve çelik yapı imalatçıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

BIM teknolojisi üzerine geliştirilen bu yazılımlar yapının inşaası öncesinde muhtemel problemlerin görülmesine ve bunlara çözüm bulmaya olanak sağlar. Böylece yapının üretimi etkin ve ekonomik olur.  Bu yapının tasarım ve imalatçılarının beklenmedik maliyet ve gecikmeler ile karrşılaşmasını önler.

Günümüzde çelik yapı tasarımında dünyada en yaygın kullanılan yazılımlarda Tekla Structures " How the evolution of BIM has changed structural steel fabrication forever" konulu makalende öğrendiğimiz üzere dünya çapında yıllık olarak 700 milyar USD kötü planlama ve ile çöpe gitmektedir. Nedenler incelendiğinde:

  • %10 malzeme kaybolur.
  • İşlerin ~30% 'u tekrarlanır.
  • Tasarım ve imalat işlerinde ~40% verimsizlik söz konusudur.
  • Ve sonuç olarak projelerin ~40%'ının beklenen bütçeyi aşar.
  • Ve projelerin ~90%'ı geç tamamlanır.
 

BIM ve DSTV

Çelik yapı modeliniz ile CNC makinalar konuşsun

BIM yazılımları çelik yapı tasarımcılar tarafından uzun süredir kullanılmaktadır. Yapı imalatçıları DSTV öncesinde ellerindeki teknik çizimler ile üretim yapardı. Bugün ise DSTV standardına göre BIM yazılımlarınca üretilen NC dosyalarının içindeki kesim ve delik bilgilerini kullanarak çelik yapı elamanlarını CNC makinalar ile hatasız ve daha hızlı üretmek mümkündür.